Forbrukerombudet i Norge, Gry Nergård, gjør en viktig jobb og det har alle hennes forgjengere også gjort. Nå er hun ute i mediene med en advarende pekefinger overfor de som har mistet jobben sin i det nedadgående arbeidsmarkedet i dagens Norge.

Hun sier at man havner i en sårbar situasjon når man mister jobben og at mange velger å ta opp et forbrukslån for å komme seg over kneika, men hun advarer naturligvis mot å hoppe på slike tilbud uten at man tenker seg meget nøye om.

Deler av den norske økonomien går dårlig i dag, og det er naturligvis oljebransjen og alle relaterte bransjer som sliter med dette. Følgene er at mange mister jobbene sine, og dette kan ramme en familie svært hardt.

– Noen av dem som blir rammet av arbeidsledighet vil få en ganske vanskelig privatøkonomi, og dermed er det viktig at vi har beredskap på en del områder.

Nergård er engstelig for at mange arbeidsledige nordmenn vil utsettes for en markedsføring som kan betegnes som aggressiv fra forskjellige kredittytere, forsikringsselskaper og gjeldsrådgivere og erfaringene er tydelige: det dukker opp mange nye aktører på disse tilbudssidene når det går nedover med økonomien, og det er naturligvis for å sko seg på andres elendighet.

Hun rettet spesielt skytset mot såkalte smålån og forbrukslån, og sier at de kjennetegnes ved at de svært ofte er dyre, og da gjerne med en effektiv rente på opp mot 20%. Dette betyr kort og avdragene blir høye og dette kan gi vanskeligheter med tilbakebetalingen.

Hun sikter blant annet til markedet for smålån og forbrukslån.

Kredittinstitusjonene nyter glade dager dog, og forbrukslånene er rett og slett et gullgruve som blir større og større ettersom vi låner mer og mer. Forbruksgjelden vår har faktisk doblet seg siden finanskrisen og fra 2014 og til og med i fjor var årsveksten for slike lån på solide 11,9% målt i beløp som ble lånt ut.