Har du noen gang tenkt over for en ‘makt’ lytting kan gi deg fremfor å prate i vilden sky? Ved å lytte, ta inn over deg dét som blir sagt og deretter prosessere det, står du i en unik situasjon til å uttalte deg på et senere tidspunkt.

Lytting som verktøy til kunnskap er grovt undervurdert, og det er rett og slett merkelig at ikke enda flere vet akkurat dét. For folk flest dreier det seg i stor grad om å prate, prate, prate, når de i realiteten hadde hadde godt av å knipe igjen munnen og brukt ørene enda mer.

En god lytter vil kunne stille de riktige spørsmålene, for å lytte handler ikke bare om å høre det som blir sagt – det handler om å forstå og tolke det som blir sagt, og noen trenger litt mer tid enn andre til akkurat dét, og det er det ingenting galt med – kanskje tvert i mot!

Med lytting kan man gjøre alt og denne evnen er selve nøkkelen til suksess i livet ditt. Det høres kanskje voldsomt forenklet og flåsete ut, men det er uten tvil sant!

For mennesker som jobber som helsepersonell vil evnen til å lytte være avgjørende og en viktig del av det å bli oppfattet som dyktig eller ikke. Årsaken til dette er ikke bare selve lyttingen, men evnen til å tolke det som blir sagt og også dette er en viktig del av det å være en god lytter.

Husk at i helsevesenet så vil mennesker ofte kvie seg for å spørre om ting, kanskje fordi det er vanskelig eller pinlig, og vil gjerne snakke litt rundt grøten. Da er det viktig at man som helsepersonell snapper opp dette og ikke bare ‘registrerer’ det som faktisk blir sagt. Vi husker vel alle reklamen med gutten som kommer til legen og klager for problemer med underlivet, men som på ingen måte sier det rett ut?

Her husker vi at han bruker begreper som, ‘presten synger ikke rent’, ‘trøbbel i tårnet’, ‘troll i trompeten’ etc, men dette oppfatter ikke legen, og gutten ender opp med halsundersøkelser, synsundersøkelser etc. Ganske fornøyelig reklame i bunn og grunn, men den understreker på en glitrende måte hvor viktig det er å kunne tolke det som blir sagt – og det gjør man kun gjennom kvalitativ og god lytting!

Trøbbel i tårnet!